Anlægget

Beddingsanlægget ved fiskerihavnens 5. bassin består af 4 beddingsløb, af hvilke løb nr. 2 står i forbindelse med et sidetræk til pladser for 6 fartøjer,
(3 pladser til "miljø arbejde" og 3 pladser til "rent arbejde"), med egenvægt indtil 250 tons og en max bredde på 8,5 - 9,0 meter.

Løb nr. 3 og 4, bestemt til optagning af fartøjer med egenvægt indtil henholdsvis 500 og 750 tons, er p.t. lukkede.

Løb nr. 1 er kun anvendeligt for mindre både.

Beddingen råder desuden over kajpladserne langs "Rælingen" og "Kølen".

 
 
Web :: Cicero © 2007-2009  Esbjerg Bedding ApS  |  Boven 11   |  DK - 6700 Esbjerg